Assistant Showroom Manager (ประจำ The Up พระราม 3)
Assistant Showroom Manager (ประจำ The Up พระราม 3)
บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด
Responsibilities
 • ดูแลบริหารงาน วางแผนการขายและการตลาดของโชว์รูมรถจักรยานนำเข้าจากต่างประเทศ
 • รับผิดชอบผลักดันยอดขายตามนโยบายของบริษัทฯ
 • สร้างความสัมพันธ์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • ดูแลและฝึกอบรมทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารสต็อกให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 
 • รายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 • ชาย / หญิง  อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายผลิตภัณฑ์หรืองานขายหน้าร้าน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในผลิตภัณฑ์สินค้าจักรยานเป็นอย่างดีและชื่นชอบการปั่นจักรยาน
 • มีภาวะผู้นำ บุคลิกดี รักงานบริการ และสามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
Experience Preferred
3 ปีขึ้นไป
Education Required
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
Gender Required
ชาย / หญิง
Age Required
28 - 35 ปี
Job Type
งานประจำ
Benefits
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันภัยกลุ่ม
Salary
ไม่ระบุ
contact_hr2