CAREERS

มี 2 ตำแหน่งงาน

Sales Representative ( ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ )
รายละเอียด
บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด
นำเสนอสินค้า และปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ…
Marketing Manager (ปฏิบัติงานที่ถนนศรีนครินทร์)
รายละเอียด
บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด
วางแผนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ…